Den kdy Morava prohrála svoji státnost

29. 10. 2014 18:10:21
Od plných náměstí k zapomnění S odstupem času je až zarážející jak málo stačilo k odsunutí požadavků na rehabilitaci moravskoslezské samosprávy po roce 1989. Dodnes v moravském hnutí vytrvalo několik lidí z těch dob. Vesměs jsou zapšklí a píší rozezlené dopisy plné radikálních obratů a obviňování "Havlovské kliky". Stávají se tak bohužel skvělým terčem pro media k dehonestaci celé myšlenky, i když jim nelze upřít několik zajímavých právních zjištění. Nešlo totiž přímo o chyby tehdy nezkušených moravských reprezentantů, jako spíš o tichou a nikým nenařízenou nechuť části politiků, úředníků a odborníků dané téma v čase pomlčkových válek otevírat. Obecně řečeno, zasekli se "u sekretářky". O osudu Moravy tak rozhodl součet zpackaných podkladů a krátkého jednání v poslaneckém klubu Občanského fóra. Následně se přidala likvidace konkurenčních politiků vůči OF obviněními ze spolupráce z StB a rozkol nezkušené HSD-SMS vše dokončil. Další odmítání diskuze o této myšlence vyvrcholil radikalizací Moravanů a defakto nemožností o čemkoliv dalším jednat. Následně vláda ODS vymyslela krajské reformy. Podle důvodové zprávy jednoho z návrhů byly mimo jiné motivovány "snížením nebezpečí dualismu". Jinými slovy: "Zabraňme kraji jednou provždy obnově Moravy". Pojďme si tu cestu ukázat.

Ve volbách v roce 1990 na Moravě výrazně uspělo HSD-SMS (Hnutí za samosprávnou demokracii - společnost pro Moravu a Slezsko). Prosazovalo zemskou samosprávu v ČR, byť část včetně samotného předsedy B. Bárty prosazovala vizi Moravy a Slezska jako federálního či spolkového státu v rámci Československa. V hrubých obrysech pravomocí měly mít země podobnou samosprávu jako v SRN (Spolková republika Německo) tj. zemské parlamenty s kompetencemi v určených oblastech. Pro zajímavost, porovnejme si Moravu a Sasko dnes. Ve volbách získaly moravské formace na Moravě okolo 25% hlasů a 10% republikové úrovni. A HSD-SMS jako jediná strana tehdy dokonce v některých okresech vyhrála nad OF. HSD-SMS vstoupilo do vládní koalice v ČR s OF (Občanské fórum) a ČSL (Československá strana lidová) Vláda byla vedena P. Pithatem a již do svého programového prohlášení si vetkla tato slova:

Programové prohlášení vlády ČR
2. července 1990
...Jeden aspekt této problematiky můžeme pokládat za zralý řešení. Je to ten okruh problémů, který předložila Morava. Dějinné vědomí i tradice společenského života z ní činí víc než pouhý region. Moravané, kteří aktualizovali téma svébytnosti, poskytli sami návod k řešení. Tím bude zemské zřízení. Obnovu samosprávy se jejich snahám dostane zadostiučinění... ZDROJ

Téma bylo na pořadu dne i ve federálních orgánech

USNESENÍ FS ČSFR Z 9. KVĚTNA 1990 „Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky považuje zrušení Země moravskoslezské od 1. 1. 1949 v rámci nového územně správního uspořádání za akt nespravedlivý a poplatný totalitní byrokratickocentralistické praxi, za krok, který byl v rozporu s principy demokratické samosprávy, a který tak podstatně přispěl k deformovanému vývoji československé společnosti.
Vyslovuje proto pevné přesvědčení, že ústavní uspořádání republiky, které vzejde z jednání svobodně zvolených zákonodárných sborů, tuto nespravedlnost napraví.“
ZDROJ

To vyšumí

Datum 14.2.1991 pravděpodobně nenajdete v žádném výčtu dějin Moravy. Přesto to bylo datum pro Moravu zlomové. Ten den se na schůzi ČNR mělo rozhodnout o usnesení k variantám státoprávního uspořádání tehdejší západní části federace. Dříve vládou určená třicetičlenná komise ale svůj materiál k řešení otázky samosprávy do této schůze nedoručila. Poslanci kteří měli o věc zájem si ji opatřili sami. Přišel šok. Výsledkem několikaměsíční údajné práce třicetičlenné komise byl čtyřstránkový velmi vágní dokument. Komise vedená P. Pithartem pravděpodobně nebyla zcela motivována postavení Moravy vůbec nějak řešit. Lze přijmout tehdy běžný argument že s podklady takovýchto kvalit nejde pracovat. Myšlenku však rozvinul o několik dní dříve na jednání poslaneckého klubu OF poslanec Tomáš Fejfar (OF-ODS) a přesvědčil ostatní že teď je ta pravá chvíle zarazit moravský nacionalismus jednou pro vždy a že moravská otázka je zásadním problémem samotných Čech. Pravděpodobně i v tehdejší OF byli zastánci Moravy, protože T. Fejfar dodnes vzpomíná jak boj tehdy na klubu vyhrál. OF tak dále prosazovalo spíše oblastní řízení v rozporu s předchozím programovým prohlášením vlády na které se podílelo. ODS která se z něj krátce na to vydělila dokonce šířila představu země bez jiných než obecních samospráv. Největším a vytrvalým odpůrcem zemského řešení se ale stal "tak zvaný doktor" Jan Kalvoda (OF-ODA). Jediný poslanec který kdysi nepodpořil výzvu k rehabilitaci Moravy v ČNR. V jakési nezúčastněné pozici zůstával V. Havel. Dnes mu mnozí tzv. dopisoví Moravané kladou osud Moravy za vinu. Podle pamětníků při zasedání na Slavkovském zámku (1990) přesvědčoval Moravany že se s otázkou samosprávy vlamují do otevřených dveří. Další jeho vize byly ale spíše nekonkrétní. Mezi jeho známé citáty patří že: "Moravané musí o Moravě rozhodnout sami" a že jako optimální vidí aby budoucí celky vyrostly spontánně zdola což se ukázalo prorocké zejména v roce 2000 kdy stovky obcí žádaly o přeřazení z "českých" do "moravských" krajů a téma ožívá příležitostně dodnes. Nelze mu klást osud Moravy za vinu, spíš ale jeho idealismus převážil a schválil by pravděpodobně každou dohodu u které by si byl jist že se k ní dospělo demokraticky.
Zajímavou rolí zaujímal ministr Jaroslav Šabata.
Již v roce 1968 se stal vůdčím představitelem myšlenky moravskoslezské samosprávy v KSČ, aby na počátku 90. let několikrát otočil a přišel mezitím i s myšlenkou kompromisního Správního úřadu pro Moravu a Slezsko kterou předestřel davu 2.3.1991 na náměstí Svobody v Brně.

Přes to všechno ale Moravané iniciativu ztratili poprvé se zásahem Tomáše Fejfara a to na jednání které ani nemohli ovlivnit. Poslanci HSD-SMS na protest proti odmítnutí dalších jednání ze strany OF v průběhu následující schůze opouštějí své lavice. Pokus o mobilizaci Moravanů letákem “Všem, Všem, Všem”, který jako datum zvratu uvádí také 14.2.1991 ztroskotal. Cesta k radikalizaci je otevřena.

Další období je plné chaosu. Poslanci HSD-SMS se dělí na HSD-SMS I a II. Tj. na "původní" a "spíše pravicový a kompromisní" klub. Boleslav Bárta je 22. března 1991 obviněn ze spolupráce s StB. Toto obvinění je vyřčeno nad ním i nad devíti dalšími poslanci komisí pro vyšetřování událostí 17. listopadu. Rukopis se velmi podobá dřívější předvolební aféře Bartončík. V komisi jsou z politiků pouze zástupci OF a později se ukazuje že jsou v i ní 3 agenti StB. Obdobně jako u aféry Bartončík která vyrostla z hradního podhoubí okolo V. Rumla jsou cílem z velké části vůdčí politici jiných významných politických uskupení konkurenčních vůči OF. Někteří členové komise 17. listopadu později získávají za podpory V. Rumla vysoké pozice v bezpečnostním aparátu. Zřejmě náhodou. Zároveň v době kampaně proti Bártovi kulminuji demonstrace za samosprávu Moravy v Brně, Olomouci a Ostravě. Mezi nimi dodnes vyčnívá demonstrace v Brně na náměstí Svobody z 16.3.1991 za účasti několika desítek tisíc lidí. Demonstrace ale ztrácejí poměrně rychle na síle, částečně pod tíhou obvinění Bárty a odmítnutí dalších jednání ostatními politickými stranami. Posledním významným vystoupením je pochod 5000 Moravanů Prahou s požadavkem autonomie. (29.3.1991) Obvinění B. Bárty zní poněkud absurdně pokud si uvědomíme že byl za svoji promoravskou činnost z roku 1968 perzekuován komunistickým režimem. Je zahrnut v EZO (Evidence zájmových osob), do této evidence jste ale mohli snadno spadnout i jako odpůrci režimu. Viz. například V. Havel, obdobně v Polsku Lech Walesa. Spekuluje se že i tato obvinění mohla přispět k podlomení Bártova zdraví. Umírá krátce poté, 31.5.1991 na jednání o budoucí podobě Československa v Budmericích. Po ztrátě inciativy v parlamentu a rozkolu tak moravské hnutí tratí svoji poslední silnou značku. Výborného vůdce a řečníka.

I když si to vůbec nemusíme uvědomovat, dosáhly snahy o obnovení Moravy alespoň symbolických úspěchů. Jedinou oblastí kde byly promítnuty pravděpodobně pod vlivem J. Šabaty se stala soudní moc. Dodnes máme tedy dualismus v případě vrchních soudů (Praha - Olomouc) a tamtéž sídlicích vrchních státních zastupitelů. Ústavní a Nejvyšší soud sídlí v Brně. Takovéto uspořádání není sice až tak neobvyklé, ale mnoho států takto svoji soudní moc nedecentralizuje. Bohužel pro Moravany kteří toužili po vlastní silné samosprávě šlo o řešení "aby koza zůstala celá".

Roky 1992 - 96 už jen znamenaly sestup z pozic. Samotný graf kdo s kým se sloučil, vydělil, vzniknul a zaniknul jsem kdysi pro složitost vzdal. Situace byla opravdu velmi komplikovaná, včetně obskurních styků s republikány, ale i s krajní levicí. Velká část poslanců tehdejší ČMUS přešla před volbami v roce 1996 pod křídla ČSSD, kde se moravská karta rychle ztratila.

Příště musíme být u toho!

Tradice likvidace menších koaličních partnerů ve vládě začala u HSD-SMS. Při případném úspěchu Moravanů, ale bez spojenců v jiných stranách nás může potkat osud Věcí Veřejných nebo Zelených velmi snadno. Nechci přesvědčovat zájemce o stranu Moravané ať do ní nejdou. Zvažme však i jiné platformy pro prosazovaní našich zájmů i to jestli se jako občané dostatečně prací ve stranách podílíme na tvorbě politiky.

Identifikoval jsem několik stran s průnikem vůči Moravanům.

KDU-ČSL - Tradičně silná na Moravě. Poslední ze stran která se organizačně dělila na zemské organizace. Příležitostně lze najít jednotlivé politiky s pozitivním názorem na samosprávu Moravy.

Zelení a Piráti - Pravděpodobně nejpřirozenější partneři. Zelení v dávných dobách samosprávu M&S podporovali a například ve Skotsku byli sekundární silou požadujicí referendum. Tyto strany prosazují obecně decentralizaci, transparentnost a snížení počtu politiků. Se Zelenými nás ještě pojí společná evropská frakce EFA/Greens.

Ukotvení budoucích moravských politiků mimo stranu Moravané dává smysl především v těchto 3 stranách které spolu velmi často na nižších úrovních kooperují.

Starostové a Nezávislí - Dnes nám vyfoukli kartu financování malých obcí. Petr Gazdík na ní doslova udělal kariéru. V těchto komunálních volbách stojí často s TOP09 již proti sobě a je možné že odlučné tendence obou stran budou kvůli přenášení vedoucí pozice v TOP09 na neoblíbeného Kalouska jen posilovat.

ČSSD - Na Moravě opět tradičně silná strana. Problém je že moravské křídlo v ní se již prakticky rozpustilo. Jednotliví politici (Hašek, Škromach) s tématem opatrně laškují. Jde však pravděpodobně o kalkul. Škromach který tak vášnivě obhajoval moravskou vlajku v roce 2012, se stavěl proti zemské samosprávě v roce 2000. Oportunisté, ale i ti jsou někdy potřeba. Teoretickým problémem však může být zákaz spolupráce ČSSD s Moravskou národní stranou Bohumínským usnesením (1995). Tato strana neexistuje již 17 let. Nicméně strana Moravané je po divokém slučování z 90. let defakto jejím pohrobkem.

ANO - V zásadě platí co u ČSSD. Pokud bude po daném tématu hlad, rychle se na něj zaměří.

Jak píše Matěj Hollan v "Průvodci inteligentního voliče" je ve vyspělých demokraciích běžné že část elektorátu jedné strany se přelije k druhé aby ta první získala koaličního partnera. V zmiňovaném Německu jde zejména o tandem CDU/CSU a FDP. Takto taktizovaná volba je voliči v našich podmínkách zatím ignorována. Stejně tak při poměrně tristní podpoře myšlenky moravské samosprávy je na podsouvání Moravanů do jiných stran brzo. Mějme však tuto možnost do budoucna na paměti. Jinak se může opět naše historická šance rozhodnout v krcálku kde nebudeme.

Autor: Radek Král | středa 29.10.2014 18:10 | karma článku: 19.35 | přečteno: 1955x

Další články blogera

Radek Král

Uteč z Moravy a ze Slezska kdo můžeš!

Za posledních deset let uteklo z Litvy do zahraničí 12 % obyvatel. Rusko za dvacet porevolučních let ztratilo 9 % populace. Naše média líčí situaci v Litvě jako kritickou a alarmující.

13.12.2016 v 8:16 | Karma článku: 26.09 | Přečteno: 2082 | Diskuse

Radek Král

Obnovme Moravu, obnovme Čechy. Kraje jsou jen prázdné nádoby a trampolíny do Prahy

Nedávno mě pobavilo stěžování Pardubického hejtmana Martina Netolického na systém čerpání evropských dotací...

3.10.2016 v 20:51 | Karma článku: 29.11 | Přečteno: 1388 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Vilém Barák

Obětujeme za Ukrajinu trochu svého sádla?

V souvislosti s "volbami" uspořádanými 11.11.2018 na území Luhanské a Dombaské oblasti Ukrajiny považuji za vhodné znovu otevřít téma agrese Ruska a nutnosti nepolevovat v jejím odmítání. Od roku 2014 se nic nezměnilo.

12.11.2018 v 14:34 | Karma článku: 20.93 | Přečteno: 751 | Diskuse

Ivan Zahrádka

Afghánské odcházení pana Lubomíra Zaorálka

Kdo má panu Zaorálkovi za zlé, že nechápe, že jeho historická chvíle pominula a že si i na tyto afghánské věci mohl a měl jaksi viditelněji vzpomenout v době, když byl ještě u moci?

12.11.2018 v 11:25 | Karma článku: 14.41 | Přečteno: 608 | Diskuse

Jan Dvořák

Nenechme se ohlupovat Babišovým populismem!

Premiér Babiš se v posledních dnech chová, jakoby sněmovní volby byly na spadnutí. Vyšrouboval populistické manýry na nejvyšší stupeň s cílem stát se absolutním miláčkem prostého davu.

12.11.2018 v 10:02 | Karma článku: 18.85 | Přečteno: 434 | Diskuse

Jaromír Petřík

Dopadne Milan Kundera stejně jako Jarek Nohavica?

Současný mainstream je nepříčetný ze setkání Andreje Babiše s Milanem Kunderou. Problém však je, že nejen Andrej Babiš se v minulosti zapletl s komunistickým režimem, Milan Kundera byl členem KSČ v letech 1948-1950.

12.11.2018 v 9:23 | Karma článku: 33.10 | Přečteno: 954 | Diskuse

Jan Bartoň

ČT informovala o „velké demonstraci“ proti Trumpovi v Paříži

V Paříži se setkali na pozvání francouzského prezidenta Emmanuela Macrona státníci asi z třetiny světa. ČT zmínila ve zprávách svých pařížských zpravodajů i to, že se proti Trumpovi demonstrovalo na velké demonstraci.

12.11.2018 v 8:00 | Karma článku: 37.71 | Přečteno: 1877 | Diskuse
Počet článků 8 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 2035
Jenom další Moravan, který chce znovu svoji zemi vidět jak hrdě kráčí vedle Čech a Slezska. Vzpřímeně a v samosprávném celku, nikoliv zmrzačenou na prosté kraje. WWW.NASAMORAVA.EU - FB.ME/NASA.MORAVA

Najdete na iDNES.cz