Uznává český stát moravskou národnost?

30. 06. 2014 16:35:56
Být Moravanem je pro stále větší část lidí na Moravě přirozené. Velká část těchto Moravanů ani netuší že jsou vlastně jen tiše ignorovanou skupinou a jsou v podstatě bráni v rozporu s Listinou základních práv a svobod za "Čechy svého druhu" bez nejmenšího ohledu na to kým se doopravdy cítí být.

Z hlediska Listiny základních práv a svobod (součásti ústavního pořádku ČR) se vše zdá jasné.

čl.3 (2) Každý má právo svobodně rozhodovat o své národnosti. Zakazuje se jakékoli ovlivňování tohoto rozhodování a všechny způsoby nátlaku směřující k odnárodňování.

(Dále jsou pak k problematice relevantní také čl.24 a 25)

Ze zákona 273/2001 sb. také. Moravané mají být menšinou protože tak zákon definuje každého kdo se nehlásí k české národnosti.

(2) Příslušníkem národnostní menšiny je občan České republiky, který se hlásí k jiné než
české národnosti a projevuje přání být považován za příslušníka národnostní menšiny spolu s
dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti.

Pokud jste si tedy už mysleli že Moravané jsou menšinou tak chyba lávky! Argumentem se stala tato část zákona:

(1) Národnostní menšina je společenství občanů České republiky žijících na území
současné České republiky, kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla společným etnickým
původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu obyvatelstva a zároveň projevují
vůli být považováni za národnostní menšinu za účelem společného úsilí o zachování a rozvoj
vlastní svébytnosti, jazyka a kultury a zároveň za účelem vyjádření a ochrany zájmů jejich
společenství, které se historicky utvořilo.

Také tam vidíte “projevují vůli být považováni za menšinu”? V roce 2002 se moravské organizace v rámci Svazu Moravanů pokusily dostat do Rady vlády pro národnostní menšiny (dále “RVNM”) která sdružuje všechny početně významnější menšiny které o to projeví zájem. Byli odmítnuti. Asi málo “vůle”. Na 600.000 Moravanů se přihlásilo v posledním sčítání lidu k moravské národnosti. Zřejmě zbytečně. Údajně se totiž "historicky neutvořili". Přitom do RVNM byli v roce 2013 přijati Bělorusové a Vietnamci. Na historické utvoření v ČR jim stačilo nějakých 25 let. Namísto 600.000 Moravanů je v RVNM zastoupeno i celých 739 Rusínů v ČR. Proti Moravanům je používáno že nemají kodifikovaný jazyk a že je nelze odlišit od jiných. Nikdo se ale nepozastaví se stejným argumentem že zastoupení Rusíni také nemají jednotný kodifikovaný jazyk a že jejich identita je podobně mnohovrstevnatá jako identita moravská. Jedněm ano, druhým ne protože prý nevidí rozdíl. Škoda, v Listině je jasně řečeno že rozhoduje osobní volba jednotlivce. Moravané a jejich zákonné požadavky však byly zdárně vaporizovány.

Každoročním výstupem z činnosti RVNM je výroční zpráva.

V ní jsou uvedeny různé grafy a výstupy z činnosti menšin. Moravané a Slezané jsou v nich obvykle formou nějakého přílepku “1) včetně národnosti moravské a slezské” započítáni k Čechům. Milí úředníci. Opravdu si myslíte že bych měl potřebu psát do formulářů výslovně "moravská" když bych byl Čechem?

Již v první zprávě z roku 2001 RVNM tvrdě vytyčila svůj postoj k Moravanům a Slezanům:

Deklarování moravské a slezské národnosti při sčítání lidu je zjevně průvodním jevem politických změn po roce 1989; lze je chápat jako výraz moravské historické zemské identity, což však neznamená, že by část Moravanů a Slezanů tvořila národnostní menšinu, národnostně menšinové společenství odlišující se od většinové společnosti etnickým původem, jazykem a kulturou (v tomto případě různost dialektů a regionální diferenciace lidové kultury nelze směšovat s národnostně menšinovou odlišností).

Problém s tímto argumentem ovšem je že v roce 2011 přiznal ČSÚ že po celou dobu existence Československa byla deklarace moravské národnosti ve sčítání lidu ignorována.

Je tedy logické že se dlouhodobá moravská identita nemohla projevit jindy než právě po roce 1989. Nemám rád nepovedené české variace na Hlavu XXII.

Donedávna také stránky RVNM hovořily o tom že polští zástupci zastupují automaticky i Slezany. Takže jak to je? Slezané najednou nejsou “Čechy zemské identity”? Jsou tak odlišní že museli být přehozeni k Polákům? Celé to působí tak že jde hlavně o to, aby se pro jistotu nenašel žádný Slezan který stojí o svá menšinová práva.

Dalším paradoxem zůstává že český stát který se takto tvrdě vymezil proti moravským snahám, podpořil v roce 2003 a 2004 moravské organizace částkou úhrnem 160.000 Kč. Tím tedy defacto Moravany jako menšinu uznal. Moravany ale nikdy neuznal deiure. Oproti Polákům tak tratíme rozdíl několika desítek milionů v posledních deseti letech a jsme kráceni na svých zákonných právech. A to jsou Moravané větší menšinou než všichni příslušníci národností sdružených v RVNM dohromady. Národnostní menšiny mají právo tvořit své výbory v krajích (více jak 5% příslušníků menšin) a obcích (10%). Součástí výročních zpráv je i krátká informace o činnosti těchto jednotlivých výborů. Zejména v posledních letech přibylo ve zprávách uředně-ironických poznámek. Tyto poznámky se začaly objevovat poté co ministryně pro lidská práva (!) Džamila Stehlíková (Zelení) označila snahu Moravanů za “legislativní anachronismus.

Členy výboru jsoumoravané, hovořící jazykem českým”, “není uvedeno o jako národnostní činnost mělo jít”. Či moje oblíbené:Výbor byl zřízen z aktivity několika jedinců, kteří se hlásí k moravské národnosti. (tzn., nejedná se o masové hnutí)”

Na místo toho se však na jiných částech zpráv obšírně dozvídáme o činnosti spolku řeckých žen. Tipnu si že tam se taky nejedná o masové hnutí. Jen si nikdo nepotřeboval rýpnout.

Na rozpor v zákonech o menšinách a skutečném jednání upozorňovala v roce 2005 Rada Evropy. (Poradní výbor rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin) Česká strana na to nijak nereagovala.

Stejně jako při předchozím sčítání figurují mezi nejpočetnějšími skupinami opět „Moravané“či „Slezané“ (společně 391 352 osob, tedy přibližně 3,8% obyvatel) na základě sebeidentifikace. Podle úřadů tato sebeidentifikace nikterak neoznačuje etnický původ, ale pouze svědčí o tom, že existují osoby, které z historických či jiných důvodů, upřednostňují regionální identitu před označením etnického původu.
Doporučení
36. Poradní výbor vybízí úřady, aby zahájily s dotyčnými osobami dialog o tendencích naznačených posledním sčítáním lidu a jejich důsledcích, aby mohly lépe zhodnotit praktický dopad těchto tendencí na politiku ochrany národnostních menšin.

Soubor s výpisem informací o Moravanech ve výročních zprávách RVNM z let 2001 – 2013 ke stažení zde.

Takové postupy se dají označit za nešťastné nebo nefér. Opravdu mrazivé však je že Česká republika podnikla proti Moravanům také diplomatickou ofenzívu v zahraničí. Evropskému společenství které se dotazovalo před vstupem do EU na postavení Moravanů se povedlo vysvětlit že jde jen o “takovou hru”. Tuto dikci volil zmocněnec pro lidská práva a sám bývalý disident (sic!) Petr Uhl ve svém dopise vládě Slovenska ve kterém žádal aby Moravané přestali být uznáváni Slovenskem jako národnostní menšina. Ve své době si tedy ČR nezadala s postupem Číny v otázce podporovatelů Tibetu v zahraničí. Postupovala proti duchu své vlastní Listiny základních práv a svobod. Celá záležitost nakonec měla dohru v petičním výboru a parlamentu kde se Moravanů zastal Cyril Svoboda (KDU-ČSL).

Nelze tedy říci zda ČR Moravany uznává. Pouhým umožněním zápisu ve sčítáních lidu je jen toleruje jako nutné zlo, protože v době těch internetů by jakýkoliv zákaz nebo vymezení mohlo přijít s popularizačním efektem Barbary Streisendové. Finanční podpora která bez potíží plyne jiným menšinám by zase Moravanům mohla připomenout že jsou Moravany. Jde zkrátka o takovou oběť aby se mohlo říct: “Ale podívejte se, u nás jsou ta lidská práva naplněna.”

Nacházíme se v patové právní situaci která vládám napříč politickým spektrem již od roku 1993 náramně vyhovuje. Ombudsman nám doporučuje správní žalobu pokud se cítíme kráceni na svých právech. Jinak nám prý neumí pomoci. Nevím proč po mě stát chce vědět zdali jsem Moravanem, když zabrání abych si moravskou národnost mohl vybrat zaškrtnutím stejně pohodlně jako na Slovensku. Asi aby se o ní nedozvědělo víc Moravanů. A přitom to celé prázdné pole pro národnost ve sčítání mělo jediný efekt. Česká republika se atypicky zvoleným formulářem stala zemí kde se zdaleka nejvíce lidí na světě nehlásí k žádné národnosti. (25.3%) Taktika se minula účinkem. V samotných Čechách počet Čechů klesl, na Moravě se počet Moravanů ještě navýšil. Nechci být ale dále trpěným nutným zlem které se zahraje do právního autu. Opravdu by nestačilo Moravany zrovnoprávnit v zákoně 273/2001 sb. s Čechy, a nebo přizvat Moravany mezi menšiny jak si přáli? Šlo by prosím vynechat ty podpásovky? Jsme přece dospělí ne?

Video: “Diskriminace Moravanů vs. teflonoví politici

Moravane, zeptej se sám sebe co si o tom myslíš. Zeptej se i jiných Moravanů zdali o takto závažných faktech a informační válce proti moravské identitě vědí. Moravanství je dnes mýticky viděno jako druhé Slovensko. Pokud se ale mistrně nepovede ČR vybalancovat tuto právně-informační bitvu, může právě tento problém pro český stát vytvořit cestu k sebenaplňujícímu proroctví. Nejspíš na tom začíná pracovat. Na jednom z posledních zasedání vlády byl ministr vnitra pověřen blíže nespecifikovanými změnami v právní úpravě menšinových výborů v samosprávách... Moravany také zcela pomíjí i sborník připravený k budoucím změnám zákona 273/2001 sb.. Namísto toho žádá menšinová práva pro přistěhovalce bez občanství.

Těžko říct komu to má být celé ku prospěchu...

Moravanům tak podle zákonů teoreticky zbývá poslední výsada. Ženy které se na matrice přihlásí k jiné než české národnosti nemusí přechylovat své příjmení. Schválně, být žena zkusím to po tom všem už z čistého trolingu.

Autor: Radek Král | pondělí 30.6.2014 16:35 | karma článku: 25.26 | přečteno: 3287x

Další články blogera

Radek Král

Uteč z Moravy a ze Slezska kdo můžeš!

Za posledních deset let uteklo z Litvy do zahraničí 12 % obyvatel. Rusko za dvacet porevolučních let ztratilo 9 % populace. Naše média líčí situaci v Litvě jako kritickou a alarmující.

13.12.2016 v 8:16 | Karma článku: 26.09 | Přečteno: 2082 | Diskuse

Radek Král

Obnovme Moravu, obnovme Čechy. Kraje jsou jen prázdné nádoby a trampolíny do Prahy

Nedávno mě pobavilo stěžování Pardubického hejtmana Martina Netolického na systém čerpání evropských dotací...

3.10.2016 v 20:51 | Karma článku: 29.11 | Přečteno: 1388 | Diskuse

Další články z rubriky Občanské aktivity

Bedřich Dvořák

Jednotná bodová hranice pro přijetí na střední školy? Ministr školství nesouhlasí

Problémem je skutečnost,že obrovské procento absolventů Středních škol neuspěje u maturity. Řešením by bylo zrušení povinné maturity. Maturitu by mohla nehradit jakási zkouška pro přijetí na Vysokou školu.

11.11.2018 v 1:59 | Karma článku: 8.46 | Přečteno: 266 | Diskuse

Milena Zelenková

Sirotci budou za každou cenu a basta

Paní europoslankyně si umanula, že sem nějaké ty syrské sirotky dostrká i kdyby se všichni na hlavu stavěli. Tomu se říká páchání dobra nebo taky spasitelský syndrom. A to se dá léčit.

9.11.2018 v 8:19 | Karma článku: 47.81 | Přečteno: 8438 | Diskuse

NESEHNUTÍ

Kargokolem za čistším ovzduším

„Nákladní kola jsou skvělou alternativou pro transport v centru města. Jak pro rodiny, které mohou zavést děti do škol a školek, tak pro malé firmy.” Daniel Böhm, Mobilitätsagentur Wien

8.11.2018 v 21:40 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 73 | Diskuse

Bedřich Dvořák

Američtí vojáci natáhli u hranic s Mexikem žiletkový drát

Tak to tady máme znovu. Jen v jiném pojetí. stejně si počínali i naší obránci hranic a následně to vzdali. Ono to tak jednoduché není,zastavit obrovský dav lidí. A nějak je vybírat či selektovat nejde již vůbec. To také již známe

7.11.2018 v 19:22 | Karma článku: 19.57 | Přečteno: 1074 | Diskuse

Bedřich Dvořák

Ministr chce zarazit prodej alkoholu na benzínových pumpách

Samozřejmě přijdou i další dragonická opatření u cigaret.Drogy společnost potřebuje a tak je také správná legalizace léčivého konopí. Alkoholici a notoričtí kuřáci mají jiný názor a tak budou muset rychleji zemřít.

7.11.2018 v 10:14 | Karma článku: 9.49 | Přečteno: 625 | Diskuse
Počet článků 8 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 2035
Jenom další Moravan, který chce znovu svoji zemi vidět jak hrdě kráčí vedle Čech a Slezska. Vzpřímeně a v samosprávném celku, nikoliv zmrzačenou na prosté kraje. WWW.NASAMORAVA.EU - FB.ME/NASA.MORAVA

Najdete na iDNES.cz